Dėkite skelbimą tinklapyje autogidas.lt 2024 m. birželio 17 d. – liepos 08 d. ir laimėkite Autogidas.lt prizus!

  • 30 bilietų dviems į “Autogidas summer fest”, kuris vyks 2024 m. liepos 13 d. Zaraso ežero saloje
  • 20 daugkartinių puodelių
  • 20 automobilio kvapukų

 

Dėti skelbimą

 

Papildomai registruotis į žaidimą nereikia: žaidime dalyvauja visi registruoti autogidas.lt vartotojai, kurie nurodytu laikotarpiu dės skelbimus tinklapyje, jei nėra atsisakę dalyvauti konkursuose.

Laimėtojai burtų keliu bus išrinkti 2024 m. liepos 09 d.

 

Dėti skelbimą

 

 


Daugiau informacijos ir žaidimo taisyklės:

1.    Žaidimas:
Dėk skelbimą - laimėk firminius Autogidas.lt prizus!

2.    Žaidimo organizatorius:
UAB „Horizontal media“, juridinio asmens kodas: 306083326, veiklos adresas  Ozo g.12A-1, Vilnius, telefono numeris: +370 666 11252, elektroninio pašto adresas: [email protected] (toliau – Organizatorius arba Autogidas).

3.    Kur vyksta Žaidimas:
Internete, adresu www.autogidas.lt (toliau – Autogidas.lt skelbimų tinklapis).

4.    Kas gali dalyvauti:
Žaidime gali dalyvauti ir laimėti šie Dalyviai – visi privatūs asmenys, Autogidas.lt skelbimų tinklapyje registruoti vartotojai, žaidimo galiojimo laikotarpiu dėję ir aktyvavę bent vieną skelbimą.

5.    Kaip dalyvauti Žaidime:
Žaidimo galiojimo laikotarpiu, patalpindamas skelbimą, Dalyvis pradeda dalyvauti Žaidime ir išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis. Taisyklės taikomos visiems dalyvių skelbimams, pateiktiems Žaidimo galiojimo laikotarpiu.

6.    Žaidimo galiojimo laikotarpis:
Žaidimas vykdomas 2024 m. birželio 17 d. – liepos 08 d. (iki 24 val.)

7.    Prizas/-ai:

  • 30 bilietų dviems į “Autogidas summer fest”, kuris vyks 2024 m. liepos 13 d. Zaraso ežero Didžiojoje saloje
  • 20 firminių daugkartinių puodelių
  • 20 firminių automobilio kvapukų

Informacija apie renginį: https://autogidas.lt/straipsnis/autogidas-summer-fest---renginio-programa-bei-kita-informacija-7561.html

8.    Mokesčiai už Prizą/-us:
Visus su Prizu susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius (įskaitant ir siuntimo išlaidas) sumoka Organizatorius.

9.    Laimėtojas/-ai:
Vienas Laimėtojas gali laimėti tik 1 (vieną) Prizą, nepriklausomai nuo to, kiek kartų dalyvavo Žaidime.

10.    Kiek Prizų galima laimėti:
2024 m. liepos 09 d. atsitiktine tvarka bus išrinkti 70 (septyniasdešimt) Laimėtojų. Laimėti gali tik tie Dalyviai, kurie dalyvaus Žaidime šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

11.    Prizo keitimas/perleidimas:
Prizas į pinigus ar į kitus daiktus nekeičiamas.
Laimėtojas Prizo negali perleisti kitam asmeniui. Organizatorius Prizą suteikia tik Laimėtojui.

12.    Kaip išrenkamas Laimėtojas:
Laimėtojas  bus išrinktas atsitiktinės atrankos būdu.
Apie laimėjimą Laimėtojas bus informuojamas asmeniškai jo asmeninėje Autogidas.lt skelbimų tinklapyje paskyroje įvestu vienu iš kontaktų (telefonu arba el.pašto adresu).

13.    Kaip atsiimti Prizą:
Jei po informavimo apie laimėjimą nesusisiekia su Organizatoriumi per 2 (dvi) kalendorines dienas, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Autogidas turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.
Laimėtojui Prizas bus išsiųstas asmeniškai, susisiekus su Laimėtoju - jo nurodytu adresu.
Jei Laimėtojas nėra palikęs jokių kontaktų (telefono numerio ir/ar el. pašto adreso) savo asmeninėje Autogidas skelbimų tinklapio paskyroje arba su juo nėra galimybės susisiekti, laikoma, kad Laimėtojas atsisakė priimti Prizą. Autogidas turi teisę vietoje tokio asmens atsitiktinės atrankos būdu išrinkti kitą Laimėtoją.

14.    Nesąžiningas dalyvavimas ir to pasekmės
Nustačius nesąžiningus Dalyvių veiksmus Žaidime, Dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus asmenine žinute  Autogidas skelbimų tinklapio paskyroje įvestu vienu iš kontaktų (telefonu arba el.pašto adresu). Žaidimo tikslais nesąžiningais veiksmais laikytina Taisyklių pažeidimas, taip pat sukčiavimo atvejai (Taisyklių  pažeidimus ir sukčiavimo atvejus nustato ir juos vertina Organizatorius vienašališku sprendimu).

15.    Kas negali dalyvauti Žaidime
Organizatoriaus darbuotojai bei jų šeimų nariai Žaidime dalyvauti negali. Žaidimo tikslais šeimos nariais laikomi Organizatoriaus darbuotojai, jų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nepilnamečiai vaikai (įvaikiai).

16.    Prizų ir Žaidimo taisyklių paketimai
Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Žaidimo Prizus, Taisykles bei Žaidimo sąlygas apie tai viešai informavęs internete, tinklapyje Autogidas.lt.

17.    Asmens duomenų tvarkymas
Susisiekdamas su Organizatoriumi dėl laimėjimo, Laimėtojas turi nurodyti savo vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą, tel.numerį. Šie duomenys bus renkami ir tvarkomi Žaidimo vykdymo metu (visu Žaidimo galiojimo laikotarpiu) Prizo perdavimo bei vidaus administravimo tikslais.
Žaidimo vykdymo ir Laimėtojo nustatymo tikslais Organizatorius tvarkys Dalyvių asmens duomenis, t.y., Laimėtojo asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurių paslaugomis naudojasi Organizatorius ir toks duomenų perdavimas yra būtinas aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti.
Asmens duomenys, pateikti Žaidimo galiojimo laikotarpiu, bus tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti. Organizatorius Žaidime dalyvaujančio asmens duomenis taip pat gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, pastarajam su tuo sutikus.
Autogidas gali pateikti informaciją Dalyviams apie žaidimus, kuriuose dalyvauja Dalyvis. Tokie informaciniai pranešimai nėra ir negali būti laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.
Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti privatumo politikoje, esančioje adresu:  https://autogidas.lt/privatumo-politika