Galima tik įsivaizduoti, ką pasakė šį moteris, kurią vyras beskubėdamas visos liaudies akivaizdoje nurengė nuogai. Nesunku įsivaizduoti, kad tikrai nepadėkojo…

 

Sunku pasakyti – ar pastebėjo kažkur skubantis vyras tokį  “mažmožį”, kaip žmonos sijonas, kurį jis “pačiupo”, skubiai pajudėjęs automobiliu iš vietos. Juk žinoma, kad vyriški reikalai reikalauja didelio dėmesio, ypatingo  susikaupimo ir greito vykdymo.

 

Kaip ten bebūtų, aišku, kad grįžusio į namus vyro laukia “lėkščių daužymas”. Nebent dama pati tokiam atsitikimui neprieštaravo, juk visko pasitaiko po saule…