Du maskviečiai vyrai turbūt visą savo likusį gyvenimą prisimins frazę "Atsidurti netinkamu laiku netinkamoje vietoje".  O viskas vyko taip: Maskvoje azerbaidžianiečiai užpuolė inkasatorių automobilį. Vieną iš inkasatorių nušovė, kuris mirė vietoje, kitą sužeidė, kuris vėliau taip pat mirė. Specialiosios tarnybos gavo informaciją, kad nusikaltėliai sprunka juodu Porsche Cayenne, kurio valstybinis numeris 177-177, Lenino prospektu. Į vietą buvo nusiūstas specialusis būrys, milicija. Visi pasiruošę. Laukia. Vienoje sankryžoje budėję milicininkai praneša, kad juodas Porsche pro jų postą pravažiavo. Spec. būrys daužia langus, akinanti-garsinė granata metama į vidų... Praėjus dūmams visų nuostabai automobilyje vietoje  būrio kaukaziečių, sėdi du slavų kilmės vyrai, kurie, kaip vėliau išsiaiškino, paprasčiausiai važiavo į centrą papietaut. Tuo tarpu kai yra verčiami į lauką, guldomi ant asfalto, rakinami antrankiais bei apieškomi, per racijas pasigirsta, kad dar vienas juodas Porsche Cayenne pravažiavo pro budėtojų postą su tokiais pačiais valstybiniais numeriais. Pasirodo tai buvo tas Porsche, kuriuo ir spruko tikrieji nusikaltėliai. Skaičiai buvo vienodi, o skyrėsi registracijos raidės.
Viskam pasibaigus Vidaus reikalų ministerija savininkui apmokėjo automobilio remonto išlaidas.