Transporto priemonės įsigijimas ir pargabenimas iš Lenkijos

Tranporto priemonės įsigijimas užsienyje – daug paprastesnė procedūra, negu Jums gali atrodyti. Tiesiog reikia žinoti pirkimo bei transporto priemonės registravimo procedūras Lietuvoje. Pateikiame, ką reikia daryti, kokius dokumentus turėti.

 

1. Transporto priemonės pirkimo procedūra

 

Reikia išsiaiškinti su automobilio savininku, ar automobilis yra įskaitoje. Jei taip, tai reikia automobilį išregistruoti.

Su savininku sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis. Pasirašius savininkas perduoda jums techninį pasą kartu su kitais turimais automobilio dokumentais, o Jūs atsiskaitote su pardavėju už automobilį. (Pirkdami užsienyje registruotą transporto priemonę visais atvejais iš pardavėjo reikalaukite transporto priemonės registravimo dokumento. Šį dokumentą, registruodami transporto priemonę Lietuvoje, privalėsite pateikti VĮ "Regitra").


Tik turint automobilio techninį pasą (originalą), techninės apžiūros taloną, dokumentą apie išmetamųjų dujų kiekį, pirkimo – pardavimo sutartį, civilinės atsakomybės draudimą bei savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, galima kreiptis dėl tranzitinių dokumentų ir numerių išdavimo. Nepamirškite, kad transporto priemonę be numerių vairuoti draudžiama!

 

Pasitaiko, kad transporto priemonės įsigyjamos be originalių transporto priemonės registravimo dokumentų. Tokias transporto priemones įsigiję asmenys vėliau jų negali įregistruoti ir jomis naudotis (žiūrėkite į dokumentų pavyzdžius).

 

Perkant naudotą transporto priemonę, būtina paprašyti ją parduodančio asmens dokumento, patikrinti jo asmens tapatybę ir užsirašyti jo duomenis. Transporto priemonės pirkimo pardavimo sandorį būtina įforminti raštu (sutartimi) nurodant realius transporto priemonės ir ją parduodančio asmens duomenis.

 

 

ES šalyje pirktas ir atvarytas į Lietuvą naudotas automobilis muito ir PVM mokesčiu neapmokestinamas. Naudotas automobilis – tai automobilis, kuris atitinka abi šias sąlygas:
 

   1. parduotas daugiau kaip 6 mėnesiai nuo jo eksploatavimo pradžios;

   2. yra nuvažiavęs daugiau kaip 6000 kilometrų.

 

 

2. Transporto priemonės pargabenimas

 

Transporto priemonę galima parvaryti keliais būdais:

  • pargabenti pačiam (tralu arba parvažiuoti);

  • pasamdyti profesionalus.

 

Mūsų rekomenduojami vežėjai:

 

 

 

3. Transporto priemonės registravimas Lietuvoje

 

Iš užsienio įvežtą transporto priemonę (toliau TP) privalu įregistruoti prieš pradedant ją eksploatuoti Lietuvos Respublikoje viešajame eisme.

 

Prieš TP įregistravimą būtina atlikti jos identifikavimą, išskyrus tuos atvejus, kai registruojami serijinės gamybos nauji, iš TP gamintojo oficialaus prekybos atstovo įsigyti, M1 klasės automobiliai.

 

TP įregistravimui pateikiami šie dokumentai:

 

1. Prašymas (jį užpildo VĮ REGITRA darbuotojas);

2. Dokumentus teikiančio asmens dokumentas;

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia TP savininko atstovas);

4. Ankstesnį TP registravimą patvirtinantis užsienio valstybės TP dokumentas (kai TP registruota),

kai šį dokumentą sudaro dvi dalys – pateikiamos abi dalys.

5. TP atitikties įvertinimą patvirtinantis dokumentas:

5.1. Tipo atitikties sertifikatas (kai TP nauja);

5.2. Pažyma apie atliktą TP atitikties įvertinimą (kai TP yra naudota ir įvežta ne iš ES šalies ar Norvegijos, Šveicarijos);

6. Pažyma apie TP identifikavimą (ją išrašo VĮ REGITRA darbuotojas po TP identifikavimo) arba pažyma apie TP duomenis (ją išrašo TP gamintojo oficialus prekybos atstovas, kai TP identifikuoti nereikia);

7. TP įsigijimą patvirtinantis dokumentas (pirkimo pardavimo, dovanojimo arba mainų sutartis, pažyma sąskaita, teismo sprendimas ar pan.);

8. TP valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas.

 

Užsienio šalių kalbomis pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu. ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje išduoti Tarybos direktyvos 1999/37/EB reikalavimus atitinkantys TP registravimo dokumentai, kuriuose nėra specialių žymų ar kitos, minėtoje direktyvoje neapibrėžtos, informacijos, neverčiami.

 

Kartu su dokumentais pateikiami ir ankstesnio TP registravimo metu išduoti valstybinio numerio ženklai (kai valstybinio numerio ženklai negrąžinti juos išdavusiai užsienio TP registravimo tarnybai ir neprarasti).

 

Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie TP savininko gyvenamąją vietą arba šie duomenys pasikeitę, turi būti pateiktas vienas iš šių dokumentų:

– TP savininko asmens dokumentas su žyma apie gyvenamąją vietą;

seniūnijos, gyvenamojo namo ar sodo bendrijos išduota pažyma apie asmens gyvenamąją vietą;

– VĮ Registrų centras išduotas dokumentas apie nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto arba gyvenamojo būsto išsinuomojimo fakto įregistravimą;

gyvenamojo būsto panaudos sutartis;

– TP savininko vaikų (įvaikių), sutuoktinio (partnerio) ar tėvų (įtėvių) raštiškas sutikimas įregistruojamos TP savininko duomenyse nurodyti jų adresą.

Duomenys VĮ Regitra

 

Autogidas.lt informacija: +370 5 207 5057
Darbo laikas: I-V 09:00 - 17:00
UAB „Vertikali Medija“