Įsigijus registruotą Lietuvoje

Įsigytą Lietuvoje registruotą transporto priemonę privalu įregistruoti savo vardu:
 • per 15 dienų nuo jos įsigijimo (kai įsigyjama neišregistruota TP);
 • prieš pradedant ją eksploatuoti viešajame eisme (kai įsigyjama išregistruota TP).
TP perregistravimui pateikiami šie dokumentai:
 • Bendras buvusio ir naujo TP valdytojų prašymas (jį užpildo „Regitros“ darbuotojas).
 • Dokumentus teikiančių asmenų dokumentai.
 • Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai buvusį ar naują TP valdytoją atstovauja kitas asmuo).
 • TP registracijos liudijimas.
 • TP įsigijimą naujo valdytojo vardu patvirtinantis dokumentas (pirkimo-pardavimo, dovanojimo arba mainų sutartis, pažyma-sąskaita, teismo sprendimas ar pan.).
 • TP valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas.

VĮ „Regitra“ darbuotojas TP tapatumą gali nustatyti bet kuriuo atveju, kai pareiškėjas to pageidauja.

Jei TP duomenys yra pasikeitę arba jos registracijos liudijimas yra senesnio pavyzdžio ir jame nėra kai kurių registruojamų duomenų (pvz. variklio numerio), arba yra išregistruota ir pasikeitė jos valdytojas, arba yra išregistruota baigus jos eksploatavimą, prieš TP įregistravimą būtina nustatyti jos tapatumą.

Kai registravimo taisyklėse nustatytais atvejais tapatumas nenustatomas, pareiškėjas parašu patvirtina, kad TP duomenys nepasikeitę ir atitinka esančius jos registracijos liudijime.

Kai įsigyjama neišregistruota TP, jos perregistravimui į „Regitrą“ pareiškėjas atvyksta kartu su buvusiu TP valdytoju (jo atstovu).

Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie naujo TP valdytojo gyvenamąją vietą arba šie duomenys pasikeitę, turi būti pateiktas vienas iš šių dokumentų:
 • Naujo TP valdytojo asmens dokumentas su žyma apie gyvenamąją vietą.
 • Seniūnijos, gyvenamojo namo ar sodo bendrijos išduota pažyma apie asmens gyvenamąją vietą.
 • Valstybės įmonės Registrų centras išduotas dokumentas apie nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto arba gyvenamojo būsto išsinuomojimo fakto įregistravimą.
 • Gyvenamojo būsto panaudos sutartis.
 • Naujo TP valdytojo vaikų (įvaikių), sutuoktinio (partnerio) ar tėvų (įtėvių) raštiškas sutikimas įregistruojamos TP valdytojo duomenyse nurodyti jų adresą.

Kai įsigyjama išregistruota TP, jos perregistravimui į „Regitrą“ atvyksta tik naujasis TP valdytojas (jo atstovas).

Kai TP paveldima ar įgyjama sudarant notariškai patvirtintą sandorį arba teisėsaugos institucijos sprendimu, į „Regitrą“ atvyksta tik naujasis TP valdytojas (jo atstovas). Tokiu atveju kaip TP įsigijimą patvirtinantis dokumentas turėtų būti pateikiamas paveldėjimo teisės liudijimas, notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo, dovanojimo arba mainų sutartis, teisėsaugos institucijos išduotas TP įsigijimą (valdymo pagrindą) patvirtinantis dokumentas ar pan.

Įsigijus įvežtą iš užsienio

Iš užsienio įvežtą transporto priemonę privalu įregistruoti prieš pradedant ją eksploatuoti Lietuvoje.Prieš TP įregistravimą būtina nustatyti jos tapatumą. Išskyrus tuos atvejus, kai registruojami serijinės gamybos nauji, iš TP gamintojo oficialaus prekybos atstovo įsigyti, M1 klasės automobiliai.

TP įregistravimui pateikiami šie dokumentai:
 • Prašymas (jį užpildo VĮ „Regitra“ darbuotojas).
 • Dokumentus teikiančio asmens dokumentas.
 • Atstovavimą patvirtinantis dzokumentas (kai dokumentus teikia TP valdytojo atstovas).
 • Ankstesnį TP registravimą patvirtinantis užsienio valstybės TP dokumentas (kai TP registruota); kai šį dokumentą sudaro dvi dalys – pateikiamos abi dalys.
 • TP atitikties įvertinimą patvirtinantis dokumentas:
  • tipo atitikties sertifikatas (kai TP nauja);
  • pažyma apie atliktą TP atitikties įvertinimą (kai TP yra naudota ir įvežta ne iš ES šalies ar Norvegijos, Šveicarijos).
 • TP įsigijimą patvirtinantis dokumentas (pirkimo-pardavimo, dovanojimo arba mainų sutartis, pažyma-sąskaita, teismo sprendimas ar pan.).
 • TP valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas.

Užsienio šalių kalbomis pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu. ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje išduoti Tarybos direktyvos 1999/37/EB reikalavimus atitinkantys TP registravimo dokumentai, kuriuose nėra specialių žymų ar kitos, minėtoje direktyvoje neapibrėžtos, informacijos, neverčiami.

Kartu su dokumentais pateikiami ir ankstesnio TP registravimo metu išduoti valstybinio numerio ženklai (kai valstybinio numerio ženklai negrąžinti juos išdavusiai užsienio TP registravimo tarnybai ir neprarasti).

Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie TP valdytojo gyvenamąją vietą arba šie duomenys pasikeitę, turi būti pateiktas vienas iš šių dokumentų:
 • TP valdytojo asmens dokumentas su žyma apie gyvenamąją vietą.
 • Seniūnijos, gyvenamojo namo ar sodo bendrijos išduota pažyma apie asmens gyvenamąją vietą.
 • Valstybės įmonės Registrų centras išduotas dokumentas apie nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto arba gyvenamojo būsto išsinuomojimo fakto įregistravimą.
 • Gyvenamojo būsto panaudos sutartis.
 • TP valdytojo vaikų (įvaikių), sutuoktinio (partnerio) ar tėvų (įtėvių) raštiškas sutikimas įregistruojamos TP valdytojo duomenyse nurodyti jų adresą.
Informacijos šaltinis:

Pažintiniai video:

Transport priemonių registravimas kmb kmb
Jei iškilo klausimų, rašykite čia
Darbo laikas: I-V 09:00 - 17:00
UAB „Vertikali Medija“

Klausimai ir komentarai